Ochrana osobních údajů u online žádostí o zaměstnání

Společnost Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. o., se sídlem Špidrova 49, Pravětín, 38501 Vimperk, IČ: 26034441, zapsaná v OR pod sp. zn. C 9587 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále „společnost Rohde & Schwarz závod Vimperk, s. r. o.“ nebo „R & S“) velmi těší, že jste navštívili naše kariérní stránky. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a chceme, abyste se na našich stránkách cítili maximálně bezpečně. Ke zpracování Vámi zadaných dat tedy přistupujeme se vší vážností i opatrností a samozřejmě dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Kariérní portál R & S využívá společnost Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. o., pro vlastní účely – posouzení předpokladů zájemců pro získání zaměstnání u společnosti Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. o.

Pokud se hlásíte přes kariérní portál R & S na konkrétní pozice, mají k Vašim datům přístup pouze zaměstnanci společnosti Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. o., kteří rozhodují o obsazení pracovní pozice.

Pokud se hlásíte iniciativně (bez vybrání konkrétní pozice), mají k Vašim datům přístup pouze zaměstnanci personálního oddělení společnosti Rohde & Schwarz závod Vimperk, s. r. o.

Společnost Rohde & Schwarz závod Vimperk, s. r. o., se zavazuje, že s Vašimi daty nebude dále obchodovat a prodávat je.

 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním svých osobních údajů, tj. kliknutím na tlačítko „odeslat“, uděluji společnosti Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. o., souhlas se zpracováním mých osobních údajů předaných mnou společnosti Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. o., prostřednictvím internetového kariérního portálu R & S za účelem posouzení mých předpokladů pro získání zaměstnání u společnosti Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. o. Tento souhlas uděluji společnosti Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. o., jako správci na období 12 měsíců. Poté budou data ze systému automaticky smazána. Potvrzuji, že jsem seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz http://www.uoou.cz).