Chováme se odpovědně!

Tato oblast je sice od elektrotechniky velmi vzdálená, přesto je pro nás nesmírně důležitá. Snažíme se chovat odpovědně a podporujeme řadu sociálně-společenských projektů. 

Pro naši globální firmu je toto chování naprostou samozřejmostí, a proto jej komunikujeme velmi potichu. Rohde & Schwarz jako tradiční firma cítí odpovědnost jak ke svým zaměstnancům, tak i dodavatelům, zákazníkům, společnosti i životnímu prostředí.


Rohde & Schwarz ve Vimperku se proto snaží podporovat školy v okolí (mateřské, základní i střední) i sportovní oddíly. Chceme být nápomocni i v těžkých situacích, například finanční sbírkou pro lidi, které zasáhla povodeň.

Angažujeme se v ochraně životního prostředí

Téma ochrany životního prostředí je pro nás rovněž velmi důležité. Dbáme na to, abychom dodržovali vždy všechny příslušné směrnice. Jsme držiteli různých certifikací ISO.