Obsluha CNC

Na této pozice zodpovídáte za obsluhu CNC strojů, podílíte se na jejich programování i na kontrole konečných produktů. Vyžadována je rovněž pravidelná komunikace s příslušnými odděleními, spolupráce na zlepšovacích procesech a odstraňování chyb. 

Martina Vlnatá

„Mýma rukama projde prakticky každá deska tištěných spojů. Mám na starosti AOI, tedy automatickou a optickou inspekci. Pokud někde najdu chybu, snažím se ji opravit nebo desku vrátím zpátky. Je to zajímavá práce v příjemném prostředí a dobrém kolektivu.“

zpět